Zawartość Numerów

Aviation Advance & Maintenance
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

W najnowszym numerze (Vol. 41, Iss. 1):

  • M. Wesołowski, P. Pietruszewski, K. Blacha, P. Iwanowski, „ Evaluation of the load-bearing capacity of natural airfield pavements by military standard NO-17-A503:2017” (Ocena nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych według Normy Obronnej NO 17 A503:2017)
  • M. Wesołowski, A. Kowalewska, B. Świerzawski, „Reconstructing the load-bearing capacity of deteriorated, concrete airfield pavements using prefabricated slabs” (Odtworzenie stanu nośności zdegradowanych betonowych nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem technologii płyt prefabrykowanych)
  • P. Golański, M. Szczekala, „The structure of classifiers of hand gestures with the use of the active contour model and Fourier descriptors” (Budowa klasyfikatora gestów dłoni z wykorzystaniem modeli aktywnych konturów i deskryptorów Fouriera)
  • S. Augustyn, „ Crew-spacecraft-environment anthropotechnical system in view of engineering systems” (System antropotechniczny załoga – statek kosmiczny – otoczenie w aspekcie inżynierii systemów)
  • J. Lisiecki, D. Nowakowski, „ The impact of technology on Poisson's ratio of auxetic polyurethane foams” (Wpływ technologii na współczynnik Poissona auksetycznych pianek poliuretanowych)
  • P. Kurnyta-Mazurek, A. Kurnyta, A. Pręgowska, K. Kaźmierczak, L. Frąś „ Application concept of the active magnetic suspension technology in the aircraft engine” (Koncepcja zastosowania technologii aktywnych zawieszeń magnetycznych w silniku lotniczym)

Z pełnymi tekstami artykułów opublikowanych w „Aviation Advance & Maintenance” można zapoznać się na stronie Wydawnictwa De Gruyter
http://www.degruyter.com/view/j/afit


Z okazji 60-lecia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych został wydany jubileuszowy numer "Prac Naukowych ITWL".

pdfZeszyt Prac Naukowych nr 32


Numer 34 zawiera opracowanie: P. Lindstedt, M. Zboiński, M. Deliś, J. Spychała, M. Kowalski, "Korelacyjno-widmowa metoda diagnozowania układów łożyskowania z wykorzystaniem sygnałów zużyciowych w procesie eksploatacji napędów turbinowych".

pdfZeszyt Prac Naukowych nr 34

Aviation Advance & Maintenance

INSTYTUT TECHNICZNY
WOJSK LOTNICZYCH

Komitet Redakcyjny
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
mgr Magdalena Malczewska – sekretarz
mgr Wioletta Gramek

tel. 261 851 397

aviation@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

logo itwl