Recenzowanie

Aviation Advance & Maintenance
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

1. prof. dr hab. inż. Anatoliy Zinkovskyy (Instytut Problemów Wytrzymałości im. G. S. Pysarenko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)
2. prof. dr hab. inż. Yevhen Kharchenko (Politechnika Lwowska)
3. prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko (AGH)
4. prof. dr hab. inż. Piotr Nita (Politechnika Świętokrzyska)
5. prof. dr hab. inż. Paweł Lindstedt (ITWL)
6. prof. dr hab. inż. Andrzej Panas (ITWL)
7. prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko (WSOSP)
8. płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn (AON)
9. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK (WSOSP)
10. ppłk dr hab. inż. Marek Rośkowicz (WAT)
11. dr hab. inż. Andrzej Kulczycki (ITWL)
12. dr hab. inż. Borys Shyfryn (Akademia Lotnicza Kirowogradska)
13. dr hab. inż. Andrzej Skomra (WAT)
14. ppłk dr inż. Mariusz Ważny (WAT)
15. ppłk dr inż. Sławomir Stępień (WAT)
16. płk dr hab. inż. Norbert Grzesik (WSOSP)
17. ppłk dr inż. Michał Jasztal (WAT)
18. dr inż. Sławomir Klimaszewski (ITWL)
19. mjr dr inż. Michał Wachłaczenko (ITWL)
20. płk dr inż Jarosław Ziółkowski (WAT)
21. mjr dr inż. Mariusz Żokowski (ITWL)


Aviation Advance & Maintenance

INSTYTUT TECHNICZNY
WOJSK LOTNICZYCH

Komitet Redakcyjny
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
mgr Magdalena Malczewska – sekretarz
mgr Wioletta Gramek

tel. 261 851 397

aviation@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

logo itwl