Komitet Naukowy

Aviation Advance & Maintenance
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Józef Żurek (ITWL)

Zastępca Przewodniczącego

płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL

Członkowie

prof. dr hab. inż. Józef Błachnio (PB)
prof. dr hab. inż. Yevhen Kharchenko (Politechnika Lwowska)
prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz (ITWL)
prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski (ITWL)
prof. dr hab. inż. Janusz Stanisław Przemieniecki (Air Force Institute of Technology, Dayton, USA)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski (ITWL)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Smalko (ITWL)
prof. dr hab. inż. Henryk Tomaszek (ITWL)
płk prof. David Vališ, PhD (Eng.) (Univerzita Obrany, Brno)
dr hab. inż. Sylwester Kłysz, prof. UWM
dr hab. inż. Yuriy Romanyshyn, prof. Politechniki Lwowskiej
dr inż. Andrzej Gębura (ITWL) 
ppłk dr hab. inż. Marek Rośkowicz (WAT)
dr hab. inż. Ryszard Chachurski (WAT)

Aviation Advance & Maintenance

INSTYTUT TECHNICZNY
WOJSK LOTNICZYCH

Komitet Redakcyjny
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
mgr Magdalena Malczewska – sekretarz
mgr Wioletta Gramek

tel. 261 851 397

aviation@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

logo itwl