Dla Autorów

Aviation Advance & Maintenance
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

Wymagania dotyczące przygotowania artykułów do „Prac Naukowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych”

  • tekst napisany w edytorze Word (Arial 10 p.)
  • tabele, wykresy, rysunki i zdjęcia (szerokość maksymalnie 13 cm), podpisane, numerowane w kolejności występowania
  • wzory numerowane w kolejności występowania (w nawiasach okrągłych z prawej strony)
  • wykaz literatury – na końcu artykułu w układzie alfabetycznym, pisany wg schematu:
    nr kolejny. autor (nazwisko inicjał imienia): tytuł. wydawnictwo, miasto rok.

Prosimy również o niestosowanie automatycznego numerowania(równań, rysunków itp.) oraz zrezygnowanie z linków w tekście (np. link do numeru rysunku, link do bibliografii itd.).

Grafika zawarta w tekście powinna być jak najwyższej rozdzielczości i jakości – zdjęcia 300 dpi. Opisy na rysunkach Arial 8–9 p.

Przyjmowane przez redakcję artykuły sprawdzane są programem antyplagiatowym iThenticate.

 

Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. (pobierz oświadczenie autora)

 

Zapraszamy do współpracy

 

 

Aviation Advance & Maintenance

INSTYTUT TECHNICZNY
WOJSK LOTNICZYCH

Komitet Redakcyjny
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
mgr Magdalena Malczewska – sekretarz
mgr Wioletta Gramek

tel. 261 851 397

aviation@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

logo itwl